Otto Mønsted

Otto Mønsted A/S

Otto Mønsted A/S er et investeringsselskab, der blandt andet engagerer sig kapitalmæssigt gennem unoterede private placeringer og aktive erhvervsinvesteringer i modne virksomheder. Endvidere investeres i børsnoterede aktier, obligationer og lignende.
 

Otto Mønsteds Fond

Otto Mønsted Fonds hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks handel og industri. Inden for denne overordnede ramme har bestyrelsen fastlagt nærmere retningslinjer om støtte til forsknings- og uddannelsesformål inden for de teknisk naturvidenskabelige og merkantile fagområder.

Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V

Otto Mønsted A/S: +45 39623788 - mandag til fredag 8.30 - 16.30

 

 FH

 

 ÅRSRAPPORT 2015 OTTO MØNSTED A/S

 Her