Idegrundlag

Idégrundlaget for Otto Mønsted A/S er:

 

  • At engagere sig kapitalmæssigt i erhvervslivet gennem private placeringer - gerne i forbindelse med børsmodning og aktive erhvervsinvesteringer i modne virksomheder, evt. med majoritet. Desuden investeres i børsnoterede aktier, obligationer o.lign.
  • At etablere og udvikle nye forretningskoncepter, primært inden for handel og service.
  • At stille erfaren ledelseskapacitet og relevante kompetencer til rådighed.
  • At se tingene gro til glæde og gavn for virksomhederne og deres medarbejdere.
  • At tjene penge, som Otto Mønsteds Fond kan uddele.

 

Otto Mønsted A/S har den fornødne styrke til at gennemføre disse ideer. Ikke alene er vi et anerkendt navn i erhvervslivet, vi har også en handlekraftig og innovativ ledelse, der behersker koncept og strategi i alle facetter.

Et åbent, ærligt og fortroligt samarbejde med ligesindede erhvervspartnere er en del af beslutningsgrundlaget for Otto Mønsted A/S ved enhver investering.

Hver eneste erhvervsinvestering skal naturligvis løbende øges i værdi gennem innovative ledelsesprocesser, ligesom det aktuelle kapitalgrundlag skal tilpasses efter behov. Dette gælder ikke mindst i udviklingen af nye ideer og koncepter samt i opfølgningen på det besluttede forløb.