Ledelsesforhold

Direktion

  • Nina Movin, adm. direktør - CV

Bestyrelse

  • Adm. direktør Nis Alstrup, formand - CV
  • Direktør Bo Stærmose, næstformand - CV
  • Direktør Birgit Aagaard-Svendsen, medlem - CV
  • Direktør Jørgen Huno Rasmussen, medlem - CV
  • Professor Bjarne Kjær Ersbøll, medlem - CV