Strategi

 

 

Otto Mønsted A/S’ hovedstrategi er risikospredning og at virke inden for følgende områder: 

 

A. Aktive erhvervsinvesteringer, bl.a. via konsortier
B. Equity Fonde, Fund of Funds og andre private placeringer
C. Porteføljeinvesteringer (børsnoterede værdipapirer)
D. Rådgivningsaktiviteter i forbindelse med punkt A. og B.

 

Investeringsramme Otto Mønsted A/S og Otto Mønsteds Fonds investeringsevne er i dag over 600 mio. DKK.